Nu er det tid til at kunne mødes...…..derfor
indkalder HK Lammefjorden til den årlige generalforsamling.

Generalforsamling i HK Lammefjorden
Onsdag den 2. juni 2021 kl. 18.45 i
Svinninge Sportscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af stemmetæller, dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det seneste års virke
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
4. Fremlæggelse af budget for indeværende kalenderår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Planer for det fremadrettede arbejde
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
    Nikolaj Folkersen - modtager ikke genvalg
    Marianne Folkersen - modtager ikke genvalg
    Nicolai Olsen   
8. Valg af to suppleanter   
9. Valg af bilagskontrollantsuppleant for 1 år
10. Eventuelt
Der kan komme ændringer grundet Covid-19 situationen.
Der vil i år være mulighed for at komme og spise kl. 18.00, menuen er stegt flæsk, nye lammefjordskartofler og persillesovs samt drikkelse dertil.
Tilmelding til spisning skal ske til Jette Kristensen, jesk0707@gmail.com senest den 30. maj 2021. 
Vel mødt alle sammen

På bestyrelsens vegne
Jette Kristensen
Konstitueret formand
 
Mulighed for lækkert træningstøj, bolde mm. bestil HER